KOM GODT FRA START MED JERES FORANDRINGSPROCESSER VED AT TILFØRE EKSTERN RESSOURCER TIDLIGT I PROCESSEN

 FORANDRINGER

HVORFOR

Mangler I midlertidig en HR Manager, HR Business Partner eller HR Konsulent i Jeres HR-afdeling til at understøtte forretningen i Jeres forandringsprocesser? Eller har I ingen medarbejdere til at håndtere HR internt eller til at støtte og rådgive lederne såvel som medarbejderne i de mange forandringer?

Forandringsprocesser er ofte krævende og kan for mange virksomheder betyde nedgang i produktivitet og indtjening. Mere bekymrende på den lange bane er, at forandringer også kan medføre usikkerhed og manglende motivation blandt medarbejderne og dermed fald i performance.

HVAD KAN I FÅ ASSISTANCE, SUPPORT OG RÅDGIVNING TIL

  • Organisationsændring, omstrukturering
  • Opbygning og ledelse af HR-afdeling
  • Fusioner, sammenlægning, udflytning
  • Procesoptimering og implementering af projekter

Det kan være en fordel for en periode at tilføre nye ressourcer og måske endda nye kompetencer fra eksterne med erfaring fra tilsvarende forandringsprocesser. Tiden kan være en afgørende faktor i forandringsprocesser og forståelse for både forretningen og mennesket i organisationen er nøglen til, at processen lykkes. At holde fokus på at fastholde motivationen og trivslen blandt medarbejderne, for at undgå fald i produktivitet og medarbejdernes loyalitet er en afgørende faktor.

I kan vende situationen til Jeres fordel ved at komme godt fra start i forandringsprocessen som vil sikre en smidigere overgang.

UDBYTTE FOR JER

  • En erfaren og effektiv ressource, som kan løfte opgaver i HR fra dag ét
  • En ressource, som ikke er personligt berørt af forandringen
  • En objektiv og rationel anskuelse af problemstillinger og udfordringer
  • Et hurtig overblik og vurdering af forandringen omsat til handling

KONTAKT – FOR MERE INFORMATION

Jeg er altid parat til et uforpligtende møde, hvor vi sammen drøfter mulighederne for et kommende samarbejde, der giver Jeres forretning vedvarende resultater.

KONSULENTYDELSER & RÅDGIVNING

HR, LEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING

LÆS MERE HER

Spidsbelastning

PRESSEDE PERIODER MED SPIDSBELASTNINGER KAN AFHJÆLPES MED EKSTRA RESSOURCER

LÆS MERE HER

Projekter

DE RETTE KOMPETENCER ER AFGØRENDE FOR AT KOMME SUCCESFULDT I MÅL MED PROJEKTER TIL TIDEN

LÆS MERE HER

Udforsk

PROFESSIONEL COACHING

Er du klar til at udnytte dit fulde potentiale og
blive den bedste version af dig selv?

LÆS MERE HER

OM ANNEMETTE SACHAU

Mine værdier er mit fundament og bygger på tillid, fortrolighed, ordentlighed og ansvarlighed

LÆS MERE HER