PRESSEDE PERIODER MED SPIDSBELASTNINGER KAN AFHJÆLPES MED EKSTRA RESSOURCER

SPIDSBELASTNING

HVORFOR

Er HR i perioder ramt af spidsbelastning? Er en nøglemedarbejder fratrådt, langtidssygemeldt eller er medarbejderen gået på orlov? Eller står I som virksomhed i en kritisk fase, hvor der er mere travlt end normalt? Ekspanderer og vækster i så hurtigt, at der opstår nye krav til organisationen?
Der kan hurtigt opstå udfordringer for en HR-afdeling.

HVAD KAN I FÅ ASSISTANCE, SUPPORT OG RÅDGIVNING TIL

  • Daglig drift og ledelse af HR-afdeling
  • Håndtering af rekrutteringsprocessen fra A-Z samt onboarding
  • Udarbejdelse og forhandling af ansættelseskontrakter
  • Advarsler, opsigelser og afskedigelser
  • Håndtering af ansættelsesjuridiske problemstillinger
  • Support og coaching af lederne og medarbejderne

Det kan tage måneder at genbesætte en stilling på managerniveau, beslutte ansættelsen af en fuldtidsressource i nyoprettet stilling eller finde specialisten med de rette personlige og faglige kompetencer til at varetage en betroet nøgleposition.

UDBYTTE FOR JER

  • En erfaren og effektiv ressource, som kan løfte opgaver i HR fra dag ét
  • Indgå på strategisk, taktisk og operationelt niveau
  • En robust ressource, som kan skabe overblik, fremdrift og energi
  • Sikrer en rolig og smidig overgangsfase og fastholder produktivitet

KONTAKT – FOR MERE INFORMATION

Jeg er altid parat til et uforpligtende møde, hvor vi sammen drøfter mulighederne for et kommende samarbejde, der giver Jeres forretning vedvarende resultater.

KONSULENTYDELSER & RÅDGIVNING

HR, LEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING

LÆS MERE HER

Forandringer

KOM GODT FRA START MED JERES FORANDRINGSPROCESSER VED AT TILFØRE EKSTERN RESSOURCER

LÆS MERE HER

Projekter

DE RETTE KOMPETENCER ER AFGØRENDE FOR AT KOMME SUCCESFULDT I MÅL MED PROJEKTER TIL TIDEN

LÆS MERE HER

Udforsk

PROFESSIONEL COACHING

Er du klar til at udnytte dit fulde potentiale og
blive den bedste version af dig selv?

LÆS MERE HER

OM ANNEMETTE SACHAU

Mine værdier er mit fundament og bygger på tillid, fortrolighed, ordentlighed og ansvarlighed

LÆS MERE HER