DE RETTE KOMPETENCER ER AFGØRENDE FOR AT KOMME SUCCESFULDT I MÅL MED PROJEKTER TIL TIDEN

PROJEKTER

HVORFOR

Når I ikke har arbejde nok til en fuldtidsstilling, kan det give mening at ”in-house” en HR Manager, HR Business Partner eller HR Konsulent.

Det samme kan være tilfældet, hvis I mangler ressourcer til at implementere et projekt, kortlægge processer, udarbejde et HR-årshjul m.m.

HVAD KAN I FÅ ASSISTANCE, SUPPORT OG RÅDGIVNING TIL

  • Procesoptimering og implementering af mindre projekter
  • Udarbejdelse og implementering af HR-årshjul
  • Udarbejdelse og implementering af HR-strategi
  • Udvikling og gennemførelse af udviklingssamtaler herunder proces og template
  • Udarbejdelse og implementering af Ledelses- og medarbejderhåndbøger samt politikker
  • Enkeltstående projekter som fx implementering af ny Ferielov

UDBYTTE FOR JER

  • En erfaren og effektiv ressource, som kan løfte projekter fra dag ét
  • Løfter opgaver og projekter som er vigtige men ikke kan prioriteres i hverdagen
  • En fokuseret anskuelse af problemstillinger og udfordringer
  • Et hurtig overblik og vurdering af projektet omsat til handling inden for tidsrammen

KONTAKT – FOR MERE INFORMATION

Jeg er altid parat til et uforpligtende møde, hvor vi sammen drøfter mulighederne for et kommende samarbejde, der giver Jeres forretning vedvarende resultater.

KONSULENTYDELSER & RÅDGIVNING

HR, LEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING

LÆS MERE HER

Spidsbelastning

PRESSEDE PERIODER MED SPIDSBELASTNINGER KAN AFHJÆLPES MED EKSTRA RESSOURCER

LÆS MERE HER

Forandringer

KOM GODT FRA START MED JERES FORANDRINGSPROCESSER VED AT TILFØRE EKSTERN RESSOURCER

LÆS MERE HER

Udforsk

PROFESSIONEL COACHING

Er du klar til at udnytte dit fulde potentiale og
blive den bedste version af dig selv?

LÆS MERE HER

OM ANNEMETTE SACHAU

Mine værdier er mit fundament og bygger på tillid, fortrolighed, ordentlighed og ansvarlighed

LÆS MERE HER